Ostrovy Bodamského jezera a Kostnice

© Pavla Apostolaki – Lindau, Bodamské jezero

 

 

Bodamské jezero je zvláštní, obrovská vodní plocha mezi Německem, Rakouskem a Švýcarskem.

Má výjimečné klima, faunu, flóru a je zásobárnou vody pro miliony lidí.

Zároveň se kolem něj po staletí vytvářela specifická historie, kultura, architektura a gastronomie.

S Pavlou Apostolaki se vydáte nejen na Bodamské jezero, ale zavítáte také na nádherné ostrovy Lindau, Mainau a Reichenau.

Podíváte se do Kostnice, vydáte se po stopách Jana Husa a nakonec také ochutnáte švábskou kuchyni.

 

 

PROGRAM PŘEDNÁŠKY

Lindau – ostrov střech a střešních zahrádek

Bodamské jezero

Mainau – květinový ostrov Bernadottů

Reichenau – ostrov kostelů a zeleniny

Kostnice – turistika za Janem Husem

Švábská kuchyně

Diskuze

 

 

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU PŘEDNÁŠKY

Lindau

Druhý největší ostrov Bodamského jezera získal své bohatství díky své pozici na hranicích Německa, Rakouska a Švýcarska. Díky lodní dopravě a přístavu zde kvetl obchod i cestovní ruch. Díky tomu vznikla v Lindau nádherná architektura, která v každé uličce a na Bavorské riviéře ukazuje krásy města. Její součástí jsou i působivé oranžové střechy s malebnými střešními zahrádkami.

 

© Pavla Apostolaki – Lindau

 

Bodamské jezero

Největší jezero v Německu má specifické klima, flóru, faunu, vodní proudy a tvoří významný zdroj vody pro Německo, Rakousko a Švýcarsko. Žije v něm i spousta druhů ryb, které rybáři loví každý den. Zároveň je také největším „vodním pohřebištěm“, kde se pod jeho hladinou našlo mnoho historických plavidel.

 

© Pavla Apostolaki – Bodamské jezero (východ slunce)

 

 

Mainau – květinový ostrov Bernadottů

Středomořské klima na ostrově využil bádenský velkovévoda Fridrich I. a na svém letním sídle nechal v 19. století vybudovat nádherné zahrady, aleje a arboreta. Po jeho smrti přešlo Mainau do rukou švédské královské rodiny Bernadottů, kteří z ostrova udělali svůj domov. Díky jejich iniciativě vznikl květinový ráj uprostřed jezera. Projdeme si zdejší nádherné zahrady, motýlí dům a nahlédneme do zákulisí života Bernadottů.

 

© Pavla Apostolaki – Mainau

 

 

Reichenau – ostrov kostelů a zeleniny

Ojedinělá románská opatství a kostely vyzdvihly Reichenau na seznam UNESCO. Život mnichů nám kromě unikátní architektury připomene i bylinková zahrada opata Walahfrida. Vypadá přesně jako v pátém století a roste v ní dvacet čtyři druhů léčivek a kuchyňských bylinek. Reichenau je také zeleninovou velmocí. Zelenina se pěstuje na polích a ve sklenících, které zabírají území více než dvaceti fotbalových hřišť.

 

© Pavla Apostolaki – Reichenau

 

 

Kostnice

Nádherné historické město na břehu na Bodamského jezera je výrazně spojeno s českou historií. Podíváme se na místa spojená s Janem Husem (Husův dům, budova koncilu, Münster, místo upálení) a zjistíme, jaký postoj zaujímá Kostnice k „českému kacíři“ v současnosti. Zároveň si představíme některé významné památky a nahlédneme do současného života Kostnice.

 

© Pavla Apostolaki – Kostnice

 

 

Švábská kuchyně

Švábsko je kraj v Německu (dnes na území Bádenska-Württemberska a západní části Bavorska), který si po staletí udržuje svou historickou a kulinární odlišnost. Má specifickou kuchyni, v níž je typické maso, uzeniny, zelí, a pokrmy z bramborového či vaječného nudlového těsta. Suverénně první místo zaujímají Spätzle a plněné nudlové taštičky Maultaschen.

 

© Pavla Apostolaki – švábská kuchyně

 

 

LEKTORKA: Mgr. Pavla Apostolaki

 

 

Pavla Apostolaki pracuje jako nezávislá novinářka. Cestuje po světě a píše články, se kterými se můžete pravidelně setkávat v časopise Prima Zoom, Lidé a Země, Xantypa, v magazínu Mladé Fronty Dnes Ona Dnes, na webu iDNES, a v dalších novinách, časopisech a na internetových portálech. Pravidelně vystupuje v Českém rozhlase Dvojka, na Radiožurnálu a spolupracuje s Českou televizí.

Pavla Apostolaki v Německu nějaký čas žila a ve spolupráci s univerzitou v Osnabrücku zde absolvovala odbornou geografickou exkurzi. Poslední roky v Německu zpracovává novinářská témata týkající se kultury, cestování, lázeňství, gastronomie a zvyků místních obyvatel.

 

 

 

DÉLKA TRVÁNÍ PŘEDNÁŠKY

60 minut (nebo dle požadavků organizátora)

 

TECHNICKÉ VYBAVENÍ PRO PŘEDNÁŠKU

Mikroport (hlavový mikrofon) popř. mikrofon v případě velkých sálů

PC, projekční plátno, dálkový ovladač na přepínání fotografií

 

ONLINE PŘEDNÁŠKA

Přednášku lze realizovat také online na internetu prostřednictvím Zoom, Microsoft Teams, Skype, Facebooku či jiné internetové platformy dle domluvy s organizátorem.

 

KONTAKT A OBJEDNÁVKA PŘEDNÁŠKY

Máte-li zájem o přednášku „Ostrovy Bodamského jezera a Kostnice“, kontaktujte nás prosím na

info@pavlaapostolaki.com