Top Hotelierstvo

 

Díky své profesi často cestuji, spím v hotelech a stravuji se v restauracích. Za ta léta jsem poznala a stále poznávám mnoho ubytovacích a stravovacích zařízeních v různých zemích Evropy, Afriky a Asie.

Tyto poznatky pak tvoří bohatý zdroj pro mé články v časopise Top Hotelierstvo, kde čerpají informace profesionálové pracující v hotelovém průmyslu, v gastronomii, ve wellness, v lázních a v cestovním ruchu.

Dále pak architekti, investoři, stavební firmy, dodavatelé technologií, distributoři kosmetiky, wellness a spa produktů. 

 

Časopis Top Hotelierstvo vychází dvakrát do roka (jaro/léto, podzim/zima) ve dvou zemích – na Slovensku a v České republice.

Najdete jej na novinových stáncích či můžete si jej objednat jako předplatné.

Časopis Top Hotelierstvo také přichází direct mailem klientům z korporátní sféry, včetně rezidenčních komplexů a developerských společností.

Časopis je rovněž dostupný  v elektronické verzi prostřednictvím floowie.com v mobilních telefonech iPod a  iPad.